Korjonen‐Kuusipuro, K., & Wojciechowski, A. (2023). Hopes for a better (techno) future. Human Technology, 19(1), 1–4. https://doi.org/10.14254/1795-6889.2023.19-1.1